Nieuw in website

De website is aangepast en de naam Bridge2it is vervangen door Wegwijsinit. De voornaamste reden hiervoor was, dat het bedrijf initieel gericht is op de Nederlandse markt, en daarvoor is een nederlandse naam: Wegwijs In IT geschikter. Bovendien bleek er al een Bridge4it bedrijf geregistreerd te zijn, met als doelstelling het maken van bruggen tussen IT bedrijven onderling. Ik hou de domein-naam bridge2it.nu nog even vast om te kijken hoe dit zich ontwikkeld.